NSL Enquete


Feedback graag naar redactie@av-nsl.nl
Enquete

Beste NSL-er,  

Onze vereniging viert in 2018 haar 50-jarig bestaan en we zouden het geweldig vinden als ons ledenbestand dan tot 518 is uitgebreid. Nieuwe leden zijn welkom en het bestuur van de NSL vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mening van al haar leden. Daarom heeft het bestuur, met het jubileum in zicht, besloten een Leden-tevredenheidsonderzoek te houden. Door middel van dit onderzoek krijg je de kans om je mening te geven over onze vereniging.
Ook willen wij graag weten of je als lid van de NSL open staat voor vrijwilligerswerkzaamheden. Zonder vrijwilligers heeft de vereniging geen bestaansrecht.De gedachte achter de enquête is dat wij hopen dat je ideeën of suggesties hebt waar we mee aan de slag kunnen, om zo van 2018 een onvergetelijk jaar te maken.

Bijgevoegd treft je de enquête en inloggegevens aan. Wij willen je vriendelijk verzoeken deze, liefst direct na het lezen van bovenstaande, in te vullen.

Het invullen vraagt ongeveer 5 minuten van je tijd en je helpt ons er enorm mee.

De link naar de enquête: http://www.thesistools.com/web/?id=506032

Hartelijke dank voor het vrijmaken van de tijd en het invullen van de enquête.

 
Met vriendelijke groet,
NSL-Ledenwerfteam
Akke, Marian, Jan en Geek

 


 
 
     
     
     
     
  Uitschrijven van onze nieuwsbrief
De informatie verzonden met dit e-mai bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.